VINOVE LOZE I VOĆE

Mešavine porkovnih useva za višegodišnje zasade

Pokrivanje između redova

U našem sistemu za pokrivanje kod višegodišnjih zasada postoji jasna razlika između pokrivanje međuredova i u pokrivanje redova

U međuredovima koristimo kombinovanu mešavinu semena u kojima su glavni sastojci raž, maljava grahorica, facelija i jedno ili dvogodišnje deteline ( aleksandrijska ili submediteranska detelina) .
Naš cilj je da u međuredni prostor sejemo mešavinu za mobilizaciju i povećanje hranljivih materija koji dobro trpi gaženje i po potrebi može se obnoviti na godišnjem nivou.

Pokrivanje redova

Za pokrivanje redova u višegodišnjim zasadima preporučuje se korišćenje višegodišnjih useva koje ne smetaju stablama i lozama. Mešavina sa leptirnjačama hrani zemlju azotom i poboljšava životni prostor u tlu.