IZBOR MEŠAVINA I VRSTA

Koja mešavina mi odgovara?

Odabir odgovarajuće mešavine semena pokrovnih useva nije jednostavan zadatak, ali pomoću donje tabele lako možete naći za vas najbolji miks , koji odgovara vašim ciljevima, plodoredu i tehnologiji.

Koje biljne vrste mogu da koristim?

Ako želite da prilagodite funkcije pojedinih vrsta, pomoćiće vam donja tabela.