Mešavine za svaku situaciju

Mešavine za svaku situaciju

Mešavine za svaku situaciju

Sa pokrovnim usevima vam nudimo i naše znanje o regenerativnoj poljoprivredi.

“Tretirajte pokrovne useve kao glavne useve “ je rečenica koja daje osnovu tehnologiji pokrovnih useva i smatramo da nije dovoljno sejati. Znanje, iskustvo u poljoprivredi i kontinuirani razvoj su osnovni elementi za postizanje ciljeva i rezultata.U prethodnim godinama pored pokrovnih useva za oranice razvijali smo rešenja i za vinograde, voćnjake i bašte.