TillageMix Emese

Izgradnja strukture i smanjenje zbijenosti tla

Sa ovom mešavinom koja sadrži sitno semenje krstašica , dobija se rastresito tlo i povećana količina hranljivih materia. Zahvaljujući Tillage Radish -u , dobićemo mekše zemljište, gorušica će obezbediti veliku bio masu a aleksandrijska detelina vezuje azot.

Sastav

50% aleksandrijska detelina
20% facelija
20% Tillage Radish
10% gorušica

Tehnologija

Vreme setve: kraj avgusta – početak septembra
Dubina: 1-3 cm
Setvena norma: 8-12 kg/ha
Vegetacija: 85-100 dan
Terminacija: izmrzavanje

 

Funkcije