TillageMix Előd

Mešavina bez krstašica sa azotofiksatorima

U ovoj mešavini bez krstašica ovas će nići ispred svih ostalih semena,
pa će brzo prekriti tlo, a facelija i detelina će vezivati azot.

Sastav

50% ovas
30% grahorica
15% aleksandrijska detelina
5% facelija

Tehnologija

Vreme setve: kraj avgusta – početak septembra
Dubina: 2,5-3 cm
Setvena norma: 18-25 kg/ha
Vegetacija: 90-110 dan
Terminacija: izmrzavanje

 

Funkcije