TillageMix

Mešavine pokrovnih useva od stručnjaka tehnologije

Upravljanje korovima, vezivanje azota i popravljanje tla u jednom džaku

Sastavili smo mešavine koje su pogodne za razne ciljeve, budžete i lokacije da nađete odgovarajuću za vaša gazdinstva. Birajte mešavinu na odnosu vremena vegetacije i potrošnje vode.

TillageMix ATTILA N

Mešavina za azotofiksaciju

60% krmni bob
28% stočni grašak
6% sočivo
6% lan

Najbolji azotofiksatori u istom džaku. Krmni bob mobilizuje azot a lan raste brže od leptirnjače.

Vreme setve: kraj avgusta – početak septembra
Setvena norma:
45-60 kg/ha
Vegetacija:
90-110 dana

Saznajte više o ovoj smjesi


TillageMix ATTILA PK

Kompleks zelena masa na jesen i zimi

47% sočni grašak
30% prolećni ovas
10% facelija
5% submediteranska detelina

3% Tillage Radish
3% uljana rotkvica
2% bela slačica

U ovoj mešavini grašak i detelina apsorbuju azot, uljana rotkvica i bela slačica su dužne za rastresito zemljište, a ovas i facelija grade bio masu. Sa ovom mešvinom jesenja zelena masa vam je zagarantovana.

Vreme setve: kraj avgusta- početak septembra
Setvena norma:
25-35 kg/ha
Vegetacija:
80-100 dan

Saznajte više o ovoj smjesi


TillageMix EMESE

Mešavina sitnozrnih krstašica

50% aleksandrijska detelina
20% facelija
20% Tillage Radish
10% gorušica

Sa ovom mešavinom koja sadrži sitno semenje krstašica , dobija se rastresito tlo i povećana količina hranljivih materia. Zahvaljujući Tillage Radish -u , dobićemo mekše zemljište, gorušica će obezbediti veliku bio masu a aleksandrijska detelina vezuje azot.

Vreme setve: kraj avgusta – početak septembra
Setvena norma: 8-12 kg/ha
Vegetacija: 85-100 dan

Saznajte više o ovoj smjesi


TillageMix ELŐD

Mešavina bez krstašica

50% ovas
30% grahorica
15% aleksandrijska detelina
5% facelija

U ovoj mešavini bez krstašica ovas će nići ispred svih ostalih semena, pa će brzo prekriti tlo, a facelija i detelina će vezivati azot.

Vreme setve: kraj avgusta – početak septembra
Setvena norma: 18-25 kg/ha
Vegetacija: 90-110 dan

Saznajte više o ovoj smjesi