SUNN HEMP

Crotalaria juncea

Ne morate se odreći od bio mase ni u periodima suše: Sunn Hemp se razvija i u suvom zemljištu i raste do prvih mrazeva. Dobro vezuje azot, zato je dobar izbor posle žetve strnih žitarica.

Dobar izbor posle strne žitarice

Pošto je tropska biljka , u toplom i suvom zemljištu brzo raste, vezuje veliku količinu azota i čuva tlo od erozije.

Između voća i povrća je idealan pokrovni usev: potiskuje nematode, umanjuje broj žičara a sa zelenom masom povećava količinu organskih materija u mekšem, peskovitom tlu.

Prednosti

  • Trpi sušu, dobro se razvija u toplom i suvom tlu
  • Za 60-70 dana vezuje 140-160 kg/ha azota
  • Brže raste od domaćih korova
  • Odličan je za ispašu zbog visokog sadržaja proteina
  • Proizvodi 5-6 t/ha bio masu
  • Potiskuje nematode

global-sunn-galeria

Technologija

SETVA

Seje se posle strne žitarice, 8-10 nedelje pre prvih mrazeva.

Dubina:  1,5-2,5 cm
Sejalica: Žito
Setvena norma:  Sejalicom za žitarice 15-20 kg/ha , precizioznom sejalicom 6 kg/ha – 76 cm međuredno rastojanje,  ili 10kg/ha  – 38 cm međuredno rastojanje.

KONTROL

Ako  cveta 30% biljaka, a ne očekuje se jači mraz, onda se preporučuje uništavanje  sunn hemp-a .

Posle tarupiranja treba uraditi plitku inkorporaciju, ili ostaviti na površini da se formira malč.

Posle tretiranja herbicidom, preporučuje se tretiranje valjkom.

Posle izmrzavanja koreni postaju šuplji i ne smetaju kod prolećne setve.

TEHNIČKI PODACI

Naučna klasifikacija: Crotalaria juncea
Poreklo:
Indija
Pakovanje:
Original, šareni džak , 25 kg