PLODOREDI ZA ORANICE

Najvažnije pitanje je u tehnologiji pokrovnih useva za oranice je: šta će biti sledeći glavni usev?
Naravno treba uzeti u obzir i vreme setve i prethodne useve ali ipak zahtevi sledećih useva su najvažniji.

Ako je sledeći glavni usev azotofiksator onda međuusevi treba da povećaju količinu ugljenika, organskih materija i da suzbijaju korove. Ako za glavni usev planiramo žitaricu ili suncokret onda međuusev mora da sadrži leptirnjače za azotofiksaciju.

TillageMix

TillageMix Attila PK

Vreme setve je presudno !

U našoj ponudi razdvajamo letnje i jesenske – zimske mešavine

Preporučuje se setva letnjih mešavina u julu ili eventualno u avgustu, ali što pre nakon žetve. Neki od naših partnera seju nekoliko sati posle žetve, a neki seju 2-3 dana kasnije.

Jesenske-zimske mešavine ( izmrzavajuće, prezimljavajuće i delimično prezimljavajuće) se seju posle 15. avgusta i početkom septembra.

Tehnološki predlozi

Naš predlog kod odabira sejalice je sejalica za žitarice, jer to rezultira 90% bolje nicanje, izjednačene prinose i bolje ekosistemske usluge ( suzbijanje korova, pokrovanje tla itd) . Ne preporučuje se setva sa rasipačem mineralnih đubriva ili improviziranim sejalicama montirane na tanjiraču.

Za uništavanje pokrovnih useva koriste se 4 osnovne metode: izmrzavanje,inkorporacija, mehaničko delovanje ( tarupiranje, tretiranje valjkom ili tanjiračom ) i korišćenje hemijskih preparata.

Priliokom kupovine semena posavetujte se sa nama da bi izabrali najpogodniju metodu za vas.